mandag den 17. januar 2011

Visioner Morten Aagaard

Hej alle!
Jeg har en række visioner, som jeg ikke kan udfolde helt her, men jeg vil  bestræbe mig på at give et indblik i dem.

Lidt om grundlaget
1. Sensorer er en ny form for empiri i humanvidenskaben.
De eksisterende og dominerende evidens kilder er interviews og observation. Interviews fordrer at ofret har en tilstrækkelig cognition. Sensorer vil være en meningsfyldt part af et mixed method studium

2. Sensorer er empiri i et single subject study men også i et segment study
Personligt er mit forskningsområde Persuasive Technology og derfor interesserer jeg mit for single subject studies, men det er interessant at måle aggregerede effekter på større populationer. 

3. Sensorer er kvantitative data, der er forbundet med usikkerhed og skal behandles som sådan
Eksempelvis "Galvanic Skin Detector". Eller løgnedetektor. Den måler arousal, men hvilken? Glade, vrede, sure? Der er usikkerhed i fortolkningen. Det kan elimineres ved at krydse med andre evidens kilder. Sensorer eller observationer. Så kan man med en vis sandsynlighed konkluderer noget. Men det fordrer multi-variabel statistiske værktøjer. Jeg har af uransagelige årsager forelsket mig(spørg Anders B.) i Bayes net. En statistik, som tillader at man kombinerer den tilrådighed værende evidens.

Lidt om muligheder i Praksis4. Patienter, klienter, eller brugere kan få redskaber til at få en større selvindsigt.
Hvis såfremt i fald emotionelle tilstande eller problematiske situationer kan registreres kan sensorerne gives burgere hurtigere feedback og forslag til relevant handling.

5. Terapeuter,lærere eller ?  får et bedre grundlag for udøve deres terapi: hvordan er det så gået i ugen?Terapeuter, som kun møder deres klienter i klientsamtaler, har et alene patient formidlet billede af ugens gang. Sensorer kan give et nyt indblik.

venlig hilsen

Morten
I

Ingen kommentarer:

Send en kommentar