mandag den 7. februar 2011

7.marts - en god human sensing dag

Hej Hanne Mette, Niels og Anders!
1. Jeg startede dagen hos musikterapeuterne og det var fint. Vi fik vendt et par ting og sat nogle overvejelser igang. Jeg fik nævnt at jeg mener at eksperimenterne skal søges diskuteret med interessenter på AAU på et offentligt seminar ultimo maj eller primo juni.

2. De sensorer, som min mæcen vil søge bevilget er
Sensewear fra Bodymedia
Galvanic Skin Response and a couple of other sensors:
http://sensewear.bodymedia.com/SW-Learn-More/Product-Overview

Hearttracker professional fra Biocom
Heart Rate Variability(ECG)
http://www.biocomtech.com/products/stress-sweeper

Min mæcen har sagt at vi blot skal "go ahead". Den formelle beslutning finder dog først sted slutningen af marts/primo april. De bestilles i 3 eksemplarer.

Niels nævnte at det er vigtigt med trådløst udstyr. Hearttracker findes i trådløs version, men jeg valgte den ikke trådløse. Måske kan det gøres om?

3. Jeg bessøgte en EEG-maskine og Laura Petrini, neuropsykolog på SMI
Laura var sød og imødekommende og det var et interessant møde. EEG signaler er i virkeligheden 4 typer signaler og de indsamles fra 20-30 sensorer, som findes i en badehat. De 20-30 sensorer samlede informationer om hjerneaktivitet i forskellige dele af hjernen som har forskellig funktion. At tage badehætten på tager cirka 1 time. At betjene udstyret kræver en lille EEG-styrmandseksamen. Som Laura dog tilbød os at en af os kunne få. At få relevante data krævede ikke kun data indsamling, men også en model over hvad det var, som man mente, disse data kunne sige. Det sidste kræver mere end  hvad der er resourcer til i et Proof of Concept eksperiment. Men hjernen er interessant, såfremt man vil måle arousal og kroppens reaktion på diverse stimuli. Hun vil gerne hjælpe os og glædede sig over at forskere på hum. lavede eksperimenter. Jeg tilbød hende en gæsteforelæsning i Persuasive Technology, hvilket hun også var interesseret i. Og hun er interesseret i deltagelse i et seminar, hvor vi fremlægger vores resultater fra eksperimenterne.

Vi ses i - hvertfald - den 1. marts

venlig hilsen

Morten

Ingen kommentarer:

Send en kommentar